Eklektik Session

06-09.10.2017

Wrocław

Partners

ORGANIZER
Eklektik Session
Gig Ant

SUPPORTED BY
Municipality of Wrocław

PARTNERS
Opera Wrocławska
Wrocławska Rewitalizacja
Uniwersytet Wrocławski
Politechnika Wrocławska
Państwowa Inspekcja Pracy
Tradycja i Jakość
Plac Społeczny
Hotel Puro
Etno Cafe

PARTNERS of the movie section at DCF
Dolnośląskie Centrum Filmowe – współorganizator
Wrocławska Fundacja Filmowa
DKF Politechnika
MIASTOmovie
Odra Film

SPONSORS
Mercedes-Benz Grupa Wróbel
Wrocławskie Centrum Okulistyczne
Drukarnia SIGMA

Logos