Eklektik Session

06-09.10.2017

Wrocław

WuWA

 

WuWA to jedno z sześciu wzorcowych osiedli Werkbundu zrealizowanych w Europie na przełomie lat 20tych i 30tych minionego stulecia. Nowatorskie spojrzenie na procesy urbanizacji, przeludnienie miast, oczekiwania społeczeństwa w sferze jakości życia, możliwość stosowania w budownictwie nowych technologii – wszystkie te aspekty stanowiły wyzwanie dla urbanistów i architektów okresu międzywojennego. Osiedla wzorcowe były eksperymentem szczególnej wagi, którego efekty w decydującej mierze przyczyniły się do rozwoju nowoczesnej architektury XX wieku. WuWA jest skrótem nazwy wystawy, w ramach której w 1929 roku wybudowano osiedle wzorcowe: Wohnung und Werkraum Ausstellung.

więcej informacja na stronie www.wuwa.eu

Logos